SPJ Article Collection: COVID-19

COVID Collection web banner image

The Science Partner Journal (SPJ) program is pleased to share its collection of publications on COVID-19 related research, spanning all SPJ titles. As always with the Science Partner Journals, all content is free to access.

Articles will be added to this page as they are published.

2021 Articles

Implications of Delayed Reopening in Controlling the COVID-19 Surge in Southern and West-Central USA

Raj Dandekar, Emma Wang, George Barbastathis, and Chris Rackauckas

Health Data Science, vol. 2021, Article ID 9798302, 10 pages, 28 Oct 2021


Providing Timely, Trustworthy Guidance to Frontline Clinicians during a Pandemic

Yngve Falck-Ytter and Rebecca L. Morgan

Health Data Science, vol. 2021, Article ID 9854894, 2 pages, 20 Oct 2021


Characterizing Discourse about COVID-19 Vaccines: A Reddit Version of the Pandemic Story

Wei Wu, Hanjia Lyu, Jiebo Luo

Health Data Science, vol. 2021, Article ID 9837856, 11 pages, 27 Aug 2021


Analysis of COVID-19 Guideline Quality and Change of Recommendations: A Systematic Review

Siya Zhao, Shuya Lu, Shouyuan Wu, Zijun Wang, Qiangqiang Guo, Qianling Shi, Hairong Zhang, Juanjuan Zhang, Hui Liu, Yunlan Liu, Xianzhuo Zhang, Ling Wang, Mengjuan Ren, Ping Wang, Hui Lan, Qi Zhou, Yajia Sun, Jin Cao, Qinyuan Li, Janne Estill, Joseph L. Mathew, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Xiaohui Wang, Chenyan Zhou, Yaolong Chen

Health Data Science, vol. 2021, Article ID 9806173, 22 pages, 22 Jul 2021


Urban-Rural Disparities for COVID-19: Evidence from 10 Countries and Areas in the Western Pacific

Minah Park, Jue Tao Lim, Lin Wang, Alex R. Cook, Borame L. Dickens

Health Data Science, vol. 2021, Article ID 9790275, 9 pages, 18 Jun 2021


Mobile Phone-Based Population Flow Data for the COVID-19 Outbreak in Mainland China

Xin Lu, Jing Tan, Ziqiang Cao, Yiquan Xiong, Shuo Qin, Tong Wang, Chunrong Liu, Shiyao Huang, Wei Zhang, Laurie B. Marczak, Simon I. Hay, Lehana Thabane, Gordon H. Guyatt, Xin Sun

Health Data Science, vol. 2021, Article ID 9796431, 9 pages, 18 Jun 2021


Machine Learning Highlights Downtrending of COVID-19 Patients with a Distinct Laboratory Profile

He S. Yang, Yu Hou, Hao Zhang, Amy Chadburn, Lars F. Westblade, Richard Fedeli, Peter A. D. Steel, Sabrina E. Racine-Brzostek, Priya Velu, Jorge L. Sepulveda, Michael J. Satlin, Melissa M. Cushing, Rainu Kaushal, Zhen Zhao, Fei Wang

Health Data Science, vol. 2021, Article ID 7574903, 9 pages, 16 Jun 2021


Low-Cost and Scalable Platform with Multiplexed Microwell Array Biochip for Rapid Diagnosis of COVID-19

Yang Wang, Kaiju Li, Gaolian Xu, Chuan Chen, Guiqin Song, Zaizai Dong, Long Lin, Yu Wang, Zhiyong Xu, Mingxia Yu, Xinge Yu, Binwu Ying, Yubo Fan, Lingqian Chang, Jia Geng,

Research, vol. 2021, Article ID 2813643, 9 pages, 12 Mar 2021


The Efficacy of Plant-Based Ionizers in Removing Aerosol for COVID-19 Mitigation

Ady Suwardi, Chin Chun Ooi, Dan Daniel, Chee Kiang Ivan Tan, Hongying Li, Ou Yang Zhong Liang, Yuanting Karen Tang, Jing Yee Chee, Anton Sadovoy, Shu-Ye Jiang, Srinivasan Ramachandran, Enyi Ye, Chang Wei Kang, Wun Chet Davy Cheong, Keng Hui Lim, Xian Jun Loh

Research, vol. 2021, Article ID 2173642, 11 pages, 11 Feb 2021

  2020 Articles

  Face Masks in the New COVID-19 Normal: Materials, Testing, and Perspectives

  Ming Hui Chua, Weiren Cheng, Shermin Simin Goh, Junhua Kong, Bing Li, Jason Y. C. Lim, Lu Mao, Suxi Wang, Kun Xue, Le Yang, Enyi Ye, Kangyi Zhang, Wun Chet Davy Cheong, Beng Hoon Tan, Zibiao Li, Ban Hock Tan, Xian Jun Loh

  Research, vol. 2020, Article ID 7286735, 40 pages, 07 Aug 2020


  Combating the Coronavirus Pandemic: Early Detection, Medical Treatment, and a Concerted Effort by the Global Community

  Zichao Luo, Melgious Jin Yan Ang, Siew Yin Chan, Zhigao Yi, Yi Yiing Goh, Shuangqian Yan, Jun Tao, Kai Liu, Xiaosong Li, Hongjie Zhang, Wei Huang, Xiaogang Liu

  Research, vol. 2020, Article ID 6925296, 35 pages, 16 Jun 2020


  Comorbid Chronic Diseases and Acute Organ Injuries Are Strongly Correlated with Disease Severity and Mortality among COVID-19 Patients: A Systemic Review and Meta-Analysis

  Xinhui Wang, Xuexian Fang, Zhaoxian Cai, Xiaotian Wu, Xiaotong Gao, Junxia Min, Fudi Wang

  Research, vol. 2020, Article ID 2402961, 17 pages, 19 Apr 2020