Get Our e-AlertsSubmit Manuscript
Research / 2022 / Article

Corrigendum | Open Access

Volume 2022 |Article ID 9796409 | https://doi.org/10.34133/2022/9796409

Jiwei Li, Jing Wu, Qiuyue Long, Yan’an Wu, Xiaoyi Hu, Yukun He, Mingzheng Jiang, Jia Li, Lili Zhao, Shuoqi Yang, Xiaoyong Chen, Minghui Wang, Jianshi Zheng, Fangfang Wu, Ruiliang Wu, Lihong Ren, Liang Bu, Houzhao Wang, Ke Li, Lijuan Fu, Guojun Zhang, Yali Zheng, Zhancheng Gao, "Corrigendum to “Comprehensive Humoral and Cellular Immune Responses to SARS-CoV-2 Variants in Diverse Chinese Population”", Research, vol. 2022, Article ID 9796409, 2 pages, 2022. https://doi.org/10.34133/2022/9796409

Corrigendum to “Comprehensive Humoral and Cellular Immune Responses to SARS-CoV-2 Variants in Diverse Chinese Population”

Received08 Nov 2022
Accepted08 Nov 2022
Published16 Nov 2022

In the article titled “Comprehensive Humoral and Cellular Immune Responses to SARS-CoV-2 Variants in Diverse Chinese Population” [1], the location of some of the institutions in the affiliation list was incorrect. The affiliations have been updated and the corrected affiliations have been listed above.

References

  1. J. Li, J. Wu, Q. Long et al., “Comprehensive Humoral and Cellular Immune Responses to SARS-CoV-2 Variants in Diverse Chinese Population,” Research, vol. 2022, article 9873831, pp. 1–9, 2022. View at: Publisher Site | Google Scholar

Copyright © 2022 Jiwei Li et al. Exclusive Licensee Science and Technology Review Publishing House. Distributed under a Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0).

 PDF Download Citation Citation
Views100
Downloads51
Altmetric Score
Citations