Fighting the SARS-CoV-2 Pandemic: Focusing a New Lens on COVID-19

Scope

Recent and significant progress regarding our understanding of the SARS-CoV-2 virus and COVID-19.

  Editor

  Fudi Wang

  Deputy Editor, Health Science, Research

  Zhejiang University, China

   Table of Contents

   Fighting the SARS-CoV-2 Pandemic: Focusing a New Lens on COVID-19

   Fudi Wang

   Research, vol. 2022, Article ID 9879646, 3 pages, 2022


   Structural Comparison and Drug Screening of Spike Proteins of Ten SARS-CoV-2 Variants

   Qiangzhen Yang, Xuemin Jian, Ali Alamdar Shah Syed, Aamir Fahira, Chenxiang Zheng, Zijia Zhu, Ke Wang, Jinmai Zhang, Yanqin Wen, Zhiqiang Li, Dun Pan, Tingting Lu, Zhuo Wang, Yongyong Shi

   Research, vol. 2022, Article ID 9781758, 20 pages, 2022


   Structural Analysis of the SARS-CoV-2 Omicron Variant Proteins

   Qiangzhen Yang, Ali Alamdar Shah Syed, Aamir Fahira, Yongyong Shi

   Research, vol. 2021, Article ID 9769586, 4 pages, 2021


   Biomimetic Alveolus-on-a-Chip for SARS-CoV-2 Infection Recapitulation

   Ting Cao, Changmin Shao, Xiaoyu Yu, Ruipei Xie, Chen Yang, Yulong Sun, Shaohua Yang, Wangjian He, Ye Xu, Qihui Fan, Fangfu Ye

   Research, vol. 2022, Article ID 9819154, 12 pages, 2022


   Heat Treatment Promotes Ubiquitin-Mediated Proteolysis of SARS-CoV-2 RNA Polymerase and Decreases Viral Load

   Yasen Maimaitiyiming, Tao Yang, Qian Qian Wang, Yan Feng, Zhi Chen, Mikael Björklund, Fudi Wang, Chonggao Hu, Chih-Hung Hsu, Hua Naranmandura

   Research, vol. 2022, Article ID 9802969, 5 pages, 2022


   A Systemic Review and Meta-analysis of the Effect of SARS-CoV-2 Infection on Sperm Parameters

   Xi Chen, Jinli Ding, Miao Liu, Kai Xing, Peng Ye, Junxia Min, Yan Zhang, Tailang Yin

   Research, vol. 2022, Article ID 9835731, 13 pages, 2022


   SARS-CoV-2 Epitopes following Infection and Vaccination Overlap Known Neutralizing Antibody Sites

   Li Yang, Te Liang, Lane M. Pierson, Hongye Wang, Jesse K. Fletcher, Shu Wang, Duran Bao, Lili Zhang, Zhen Huang, Wenshu Zheng, Xiaomei Zhang, Heewon Park, Yuwen Li, James E. Robinson, Amy K. Feehan, Christopher J. Lyon, Jing Cao, Lisa A. Morici, Chenzhong Li, Chad J. Roy, Xiaobo Yu, Tony Hu

   Research, vol. 2022, Article ID 9769803, 14 pages, 2022


   Evaluation of SARS-CoV-2-Neutralizing Nanobody Using Virus Receptor Binding Domain-Administered Model Mice

   Song Liu, Guanghui Li, Lei Ding, Jin Ding, Qian Zhang, Dan Li, Xingguo Hou, Xiangxing Kong, Jing Zou, Shiming Zhang, Hongbin Han, Yakun Wan, Zhi Yang, Hua Zhu

   Research, vol. 2022, Article ID 9864089, 14 pages, 2022