Flexible Electronics Materials

SI banner

Scope

Recent advances in flexible, printed, or dissolvable thin films or organic/hybrid electronic devices.

  Editor

  Xiaogang Liu

  Associate Editor, Research

  Department of Chemistry, National University of Singapore

   Table of Contents

   Gecko-Inspired Slant Hierarchical Microstructure-Based Ultrasensitive Iontronic Pressure Sensor for Intelligent Interaction

   Yongsong Luo, Xiaoliang Chen, Hongmiao Tian, Xiangming Li, Yangtianyu Lu, Yang Liu, Jinyou Shao

   Research, vol. 2022, Article ID 9852138, 13 pages, 2022


   Synergetic Insulation and Induction Effects Selectively Optimize Multiresonance Thermally Activated Delayed Fluorescence

   Jinkun Bian, Su Chen, Lili Qiu, Nan Zhang, Jing Zhang, Chunbo Duan, Chunmiao Han, Hui Xu

   Research, vol. 2022, Article ID 9838120, 10 pages, 2022


   Emerging Iontronic Sensing: Materials, Mechanisms, and Applications

   Yao Xiong, Jing Han, Yifei Wang, Zhong Lin Wang, Qijun Sun

   Research, vol. 2022, Article ID 9867378, 35 pages, 2022


   Engineering Liquid-Vapor Phase Transition for Refreshable Haptic Interfaces

   Wei Dawid Wang, Zhengbing Ding, Yongkyu Lee, Xu Han

   Research, vol. 2022, Article ID 9839815, 10 pages, 2022


   Continuously Quantifying Oral Chemicals Based on Flexible Hybrid Electronics for Clinical Diagnosis and Pathogenetic Study

   Wei Ling, Yinghui Wang, Bingyu Lu, Xue Shang, Ziyue Wu, Zhaorun Chen, Xueting Li, Chenchen Zou, Jinjie Yan, Yunjie Zhou, Jie Liu, Hongjie Li, Kehua Que, Xian Huang

   Research, vol. 2022, Article ID 9810129, 16 pages, 2022


   Construction of Photoresponsive 3D Structures Based on Triphenylethylene Photochromic Building Blocks

   Xiayu Zhang, Fukang Liu, Beibei Du, Rongjuan Huang, Simin Zhang, Yunfei He, Hailan Wang, Jingjing Cui, Biao Zhang, Tao Yu, Wei Huang

   Research, vol. 2022, Article ID 9834140, 10 pages, 2022