Perovskite Materials

SI banner

Scope

Recent developments in the synthesis of perovskite-based functional materials for applications in light display, photovoltaics, imaging, and X-ray sensing.

  Editor

  Xiaogang Liu

  Associate Editor, Research

  Department of Chemistry, National University of Singapore

   Table of Contents

   One-Dimensional (NH=CINH3)3PbI5 Perovskite for Ultralow Power Consumption Resistive Memory

   Xuefen Song, Hao Yin, Qing Chang, Yuchi Qian, Chongguang Lyu, Huihua Min, Xinrong Zong, Chao Liu, Yinyu Fang, Zhengchun Cheng, Tianshi Qin, Wei Huang, Lin Wang

   Research, vol. 2021, Article ID 9760729, 9 pages, 2021


   MA Cation-Induced Diffusional Growth of Low-Bandgap FA-Cs Perovskites Driven by Natural Gradient Annealing

   Taiyang Zhang, Yuetian Chen, Miao Kan, Shumao Xu, Yanfeng Miao, Xingtao Wang, Meng Ren, Haoran Chen, Xiaomin Liu, Yixin Zhao

   Research, vol. 2021, Article ID 9765106, 11 pages, 2021


   Efficient and Stable Large-Area Perovskite Solar Cells with Inorganic Perovskite/Carbon Quantum Dot-Graded Heterojunction

   Qiang Sun, Cai Shen, Deyu Wang, Tao Zhang, Huaxia Ban, Yan Shen, Zhipan Zhang, Xiao-Li Zhang, Guanjun Yang, Mingkui Wang

   Research, vol. 2021, Article ID 9845067, 10 pages, 2021


   Hole-Transporting Low-Dimensional Perovskite for Enhancing Photovoltaic Performance

   Fangfang Wang, Qing Chang, Yikai Yun, Sizhou Liu, You Liu, Jungan Wang, Yinyu Fang, Zhengchun Cheng, Shanglei Feng, Lifeng Yang, Yingguo Yang, Wei Huang, Tianshi Qin

   Research, vol. 2021, Article ID 9797053, 11 pages, 2021


   Perovskite Solar Cells toward Eco-Friendly Printing

   Xiaoming Chang, Yuanyuan Fan, Kui Zhao, Junjie Fang, Dongle Liu, Ming-Chun Tang, Dounya Barrit, Detlef-M. Smilgies, Ruipeng Li, Jing Lu, Jianbo Li, Tinghuan Yang, Aram Amassian, Zicheng Ding, Yonghua Chen, Shengzhong (Frank) Liu, Wei Huang

   Research, vol. 2021, Article ID 9671892, 11 pages, 2021


   Stable and Efficient Red Perovskite Light-Emitting Diodes Based on Ca2+-Doped CsPbI3 Nanocrystals

   Wei Shen, Jianbin Zhang, Ruimin Dong, Yanfeng Chen, Liu Yang, Shuo Chen, Zhan Su, Yujun Dai, Kun Cao, Lihui Liu, Shufen Chen, Wei Huang

   Research, vol. 2021, Article ID 9829374, 11 pages, 2021